РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитТеоретски дел
Локација(теорија) Прилеп
Датум14.10.2021
Време12:50

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
12715/2021Јасмина Цебе ТашкоскаПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
22716/2021Мартин Игорче ТрајкоскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
32719/2021Фатин Самија ДуракоскиПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил
42720/2021Бисера Илија НиколоскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБПоложил
52724/2021Игор Трајко МилкоскиПрилепДПТУ„КЕН АМ„увоз-извоз ДООЕЛ ПрилепБПоложил
62726/2021Сара Димче ЈосифоскаПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБНе положил
72730/2021Ајшенур Абдирафман АдемиПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил
82733/2021Славица Ристе ПетроскаКрушевоА.Ш„АМД-ПРИЛЕПЕЦ“ ПрилепБПоложил
91289/2017Благица Сашо ТодороскаПрилепДООЕЛ„БЕЗБЕДНОСТ“ ПрилепБНе положил
102747/2021Иван Борче МијаковПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
112748/2021Благоја Менде МладеноскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
122749/2021Кире Миле АрапческиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
132750/2021Николче Атанас ЃорѓиовскиПрилепДООЕЛ„ФОРМУЛА-НОВА“ПрилепБПоложил