РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитТеоретски дел
Локација(теорија) Прилеп
Датум22.07.2021
Време13:40

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
12859/2019Цвете Столе МилескиМакедонски БродДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБПоложил
21831/2021Димитар Зоран АцескиПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБПоложил
31583/2021Кемал Наил ЗијадиќПрилепДПТУ„КЕН АМ„увоз-извоз ДООЕЛ ПрилепБНе положил
41834/2021Наталија Коле СтепановскаПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
51836/2021Мери Тони ИваноскаКрушевоСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
62671/2019Филип Киро МитрескиПрилепА.Ш.„М22-Маријана“ СкопјеБНе положил
71837/2021Игор Валентин БошкоскиПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБНе положил
8135/2021Мики Елка ИваноскиМакедонски БродДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБНе се појавил
91708/2021Рената Крсте РистескаПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепБПоложил
101841/2021Емануела Димитрија БиковскаПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепБПоложил
111535/2021Еда Ашим СулеманоскаПрилепДООЕЛ„Млад возач“Прилеп БНе положил
121229/2021Сања Зоре АврамоскаПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБНе положил
131693/2021Амира Ниран АјрушиКрушевоДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил