РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитПракт. дел - Град
Локација(град) Прилеп
Датум11.06.2021
Време08:31

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
1778/2021Стефан Љупчо ШипинкоскиПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
22144/2020Ермина Самија ЧелоскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
3752/2021Ѓорѓи Тони СтрезовскиКрушевоДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
43087/2020Емилија Жарко ТемелкоскаПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепБНе положил
5958/2021Тамара Зоран КироскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
6449/2021Тијана Атанас КолескаПрилепА.Ш.„АС-Коко“ СкопјеБНе положил
72347/2020Теодора Златко МијакоскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
81218/2021Мартина Гоце ГеоргиоскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
9479/2020Анета Дончо СтојческаПрилепА.Ш„АМД-ПРИЛЕПЕЦ“ ПрилепБНе положил
10704/2021Дејан Киро ТрајкоскиПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
11490/2021Наташа Марјан МилевскаПрилепДПТУ„КЕН АМ„увоз-извоз ДООЕЛ ПрилепБПоложил
122907/2020Мирсада Зехнија ЦамовиќПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепБПоложил
13806/2021Бојан Владимир СинадиноскиПрилепДПТУ„КЕН АМ„увоз-извоз ДООЕЛ ПрилепБПоложил