РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитТеоретски дел
Локација(теорија) Прилеп
Датум08.04.2021
Време14:25

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
1830/2021Николче Тони ТалевскиПрилепА.Ш.„ЈОЛЕ“ ОхридБПоложил
2831/2021Дарко Ѓоре МишкоскиПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
3474/2021Линдита Петре КоруноскаПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБНе положил
4840/2021Никола Велко КостоскиКрушевоСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
5375/2021Душко Драшко ИваноскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
6841/2021Давор Кирил КотескиПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
7842/2021Стефанија Перо НиколоваКавадарциА.Ш.„Безбедност Македонка ДООЕЛ“ КавадарциБПоложил
8845/2021Наталија Рубинчо СпиркоскаПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
9846/2021Џелал Изет ЛатифоскиМакедонски БродА.Ш.„Семафор-АБЦ“-КичевоБПоложил
1072/2021Димитар Петар СмилескиКрушевоСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПЦПоложил
11847/2021Андријана Љубиша БабаноскаПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
12848/2021Сеат Рифат РеџепоскиПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
13849/2021Ташули Мате ПетроскиКрушевоСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБНе положил