РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитТеоретски дел
Локација(теорија) Прилеп
Датум08.04.2021
Време12:15

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
1458/2021Ангела Соколе СтанојоскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБПоложил
2807/2021Христијан Венко РистескиМакедонски БродДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБПоложил
3808/2021Никола Дејан БлашковскиПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
4809/2021Петар Благоја ТрајкоскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
5810/2021Дејан Петре ЈанкулоскиПрилепДООЕЛ„МИКАДО ДИМЕ“ увоз-извоз ПрилепБПоложил
671/2021Душко Димитрија БошескиПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепЦПоложил
7811/2021Стефани Роберт СтанкоскаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБПоложил
83028/2020Садула Сафет ДуракоскиПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБНе положил
9578/2017Бобан Николче МирческиПрилепДООЕЛ„МИКАДО ДИМЕ“ увоз-извоз ПрилепБНе положил
10622/2021Џељаље Шефки АдемиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
11813/2021Доан Демирсинан СинаноскиПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил
12675/2021Семир Демирша ЏелоскиПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил
13644/2021Ехад Џавид КаришикПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил