РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитТеоретски дел
Локација(теорија) Прилеп
Датум08.04.2021
Време11:10

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
1793/2021Илија Пеце ПетрескиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
22643/2020Ерсен Гулбент АрифоскиПрилепА.Ш.„Цвејо“ПрилепБНе положил
3795/2021Елеонора Николче ТомескаМакедонски БродА.Ш.„Тимони Груп“ КичевоБПоложил
4796/2021Садат Кемал ШкријељПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
5797/2021Марио Пецо СаздовскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБНе положил
6678/2021Ердал Бафтијар ФазлијаПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил
7799/2021Антонио Руди ЧупаркоскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
8669/2021Христијан Љубе СтојкоскиПрилепДООЕЛ„БЕЗБЕДНОСТ“ ПрилепБПоложил
9801/2021Ерџан Иса ИмероскиПрилепДПТУ„Авто Школа Прима 2019 ДООЕЛБПоложил
1069/2021Линдим Фати ЈусуфиПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепЦПоложил
1170/2021Енес Есад АјдиновиќПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепЦНе положил
12804/2021Матеј Даниел ГарбескиПрилепДПТУ „СЕМАФОР НОВА“ ДООЕЛ ПрилепБПоложил
13806/2021Бојан Владимир СинадиноскиПрилепДПТУ„КЕН АМ„увоз-извоз ДООЕЛ ПрилепБПоложил