РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН ИСПИТ
Тип на испитПракт. дел - Град
Локација(град) Прилеп
Датум01.07.2020
Време08:35

Р.бр.Бр. досиеИме, име на родител и презимеГрадАвтошколаКатегоријаРезултат
1599/2020Огнен Борче СтојаноскиПрилепДООЕЛ„Млад возач“Прилеп БНе положил
2450/2020Марина Симон ПазескаПрилепДОВДСУ Авто Школа Формула еден ДООБНе положил
3281/2020Викторија Марјан ЃорѓијоскаПрилепДПТУ„КЕН АМ„увоз-извоз ДООЕЛ ПрилепБНе положил
4528/2020Даниел Кире МирческиПрилепДООЕЛ„Млад возач“Прилеп БНе положил
5485/2020Наде Стојко БогескаКрушевоДООЕЛ„Млад возач“Прилеп БНе положил
6309/2020Есада Есад ПапиќПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепБПоложил
749/2020Зумри Зикри ВелиоскиКрушевоСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПЦНе положил
8327/2020Теодор Александар ЈошескиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБПоложил
92275/2019Ќерем Ердован АлиоскиПрилепДООЕЛ„ЗЕБРА ПЛУС“ПрилепБНе положил
10660/2020Димитар Гоце ИлиоскиПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБНе положил
112227/2019Филип Илија ЈаќимоскиМакедонски Брод„L“Сигурност-СкопјеБНе положил
122368/2019Маја Ицко ТрајкоскаПрилепСТАРТ-ЕДЕН ДООЕЛ ПРИЛЕПБНе положил